ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Marine Cargo Insurance ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Marine Cargo Insurance ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี พระราม 4 กรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชิต เมฆกิตติกุล มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการประกันภัยทางทะเลมาอย่างยาวนาน

โดยปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินดิเพ็นเดนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด , ที่ปรึกษา สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย , ที่ปรึกษา คณะกรรมการประกันภัยทางทะเล และโลจิสติกส์ ส.ประกันวินาศภัยไทย

หมายเหตุ : การสัมมนาครั้งนี้ได้รับอนุมัติให้สามารถสะสมชั่วโมงอบรมได้ 6 ชั่วโมง สำหรับท่านที่มีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ทั้งการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย (Pillar 1)