อบรมพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่น 24

📣📕📖 เปิดรับสมัครแล้ว ..!!.. IMDP รุ่นที่ 24 📒🖊
ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารกว่า 1,000 คน ที่ผ่านการอบรม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในยุคดิจิทัล 4.0 ในหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย รุ่นที่ 24 (IMDP 24)
ท่านจะได้ทราบถึง:

📍ข้อมูลเชิงลึกของตลาดประกันวินาศภัย แนวทางการวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขัน
📍เทคนิคในการวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
📍การใช้ประโยชน์จาก Big Data ในยุคดิจิทัล

📚 และเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย ถึง 144 ชั่วโมง

📖📝📣อบรมระหว่างวันที่ 3 กันยายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2561📣

☎️📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
ฝ่ายวิชาการทั่วไป สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร. 02 256 6032-8 ต่อ 612-616 E-mail: preeyaphan@tgia.org 💻⌨️

‼️‼️ ด่วน…รับจำนวนจำกัด ‼️‼