ผู้ช่วยอรรถพล ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสาขาหาดใหญ่ ที่เป็น 1 ใน 31 สาขา ของบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

ในวันนี้ 15 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยอรรถพล ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการสาขาหาดใหญ่ ที่เป็น 1 ใน 31 สาขา ของบริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด

เลขาธิการ คปภ. ประกาศขับเคลื่อนองค์กร “คปภ. คุณธรรม” • พร้อมผลักดันอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เปิดตัวโครงการ คปภ. คุณธรรม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณภาพ

คปภ. เร่งรัดให้บริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต 7 ราย แล้ว จำนวน 6.3 ล้านบาท จากกรณีอุบัติเหตุรถชนที่จังหวัดชลบุรี นัดจ่ายค่าสินไหมฯวันที่ 8 มิถุนายนนี้

 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ได้เกิดอุบัติเหตุรถพ่วง หมายเลขทะเบียนหัว 79-6606 กรุงเทพมหานคร และส่วนหางหมายเลขทะเบียน 79-8003 กรุงเทพมหานคร

คปภ. !! โชว์ผลงานครึ่งปีแรก ปรับรูปแบบการทำงานใหม่ ยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยสู่มาตรฐานสากล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีแห่ง “การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย สู่มาตรฐานสากล” โดยมุ่งเน้นการกำกับตรวจสอบธุรกิจประกันภัย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในระยะยาว

1 2 3 7