ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Marine Cargo Insurance ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Marine Cargo Insurance ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี พระราม 4 กรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชิต เมฆกิตติกุล มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการประกันภัยทางทะเลมาอย่างยาวนาน

สัมมนาในหัวข้อ “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน”

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ ประธานกรรมการและคุณสาคร สุดสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน”

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี พระราม 4 กรุงเทพ ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่านผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการการประกันภัย คือ คุณวัฒนา วงศ์วิเศษนพคุณ ประธานกรรมการบริหาร และ คุณสาคร สุดสะอาด ผู้อำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทน จาก บริษัท ล็อคตั้น วัฒนา อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

สัมมนาในหัวข้อ Global Health Trend เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย จัดสัมมนาในหัวข้อ Global Health Trend เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านคือ ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งอาเซียน และ อดีตนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทย และ คุณสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา Chief Underwriting Officer จาก บริษัท แอกซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1 2 3